Kontakt

Adres: Samorządowa Szkoła Podstawowa
im. Wojska Polskiego
ul. Szkolna 4
28-330 Wodzisław

Telefon/Fax: /041/ 38 06 039

E-mail: sekretariat@spwodzislaw.pl