INFORMACJE O JEDNOSTCE

Nazwa: Samorządowa Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego

Symbol: SSP Wodzisław
Adres: ul. Szkolna 4, 28-330 Wodzisław
Telefon: 41 380 60 39
Faks: 41 380 60 39
NIP 656-20-94-127
Regon: 000273293
RSPO: 21029
Zakres działania: Działalność edukacyjna